Розбудова міста. Проект РЕОП: прогнози, очікування, реалії

автор
Записів: 86
Дата запису: 02.07.2014
Комментарів: 0

Ми вже неодноразово розповідали вам про проект РЕОП – «Розбудови спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України», координатором якого у Кривому Розі є Андрій Нагорний. Сьогодні на питання щодо бюджетного планування у місті відповідає економіст, підприємець Євген Рябий.

- Євгене, які головні завдання постають при розробці бюджету міста та чи відповідають вони міжнародним тенденціям?

- Якщо розглядати процес розробки бюджету, то стає очевидним, що ставиться цілий комплекс завдань, але каркасом побудови бюджету виступає спрямованість на економічне зростання міста. Бюджет будь-якої країни або міста теж орієнтується на покращення – зростання економічних, соціальних показників, тому головне завдання бюджету Кривого Рогу відповідає міжнародним тенденціям.

- Які ж показники враховуються при розробці бюджетного прогнозу міста?

- В основу побудови бюджету міста включаються економічні та демографічні дані, які, наприклад, можна отримати з прогнозів, розроблених в межах Проекту РЕОП.

- У чому полягає його сутність?

- На мою думку, його мета спрямована на розвиток спроможності органів влади планувати та прогнозувати місцевий економічний розвиток, використовуючи сучасні інструменти, а саме кількісний аналіз та прогнозування.

- Які основні висновки демографічного прогнозу для Кривого Рогу?

- Відповідно до прогнозу, розробленого в межах Проекту РЕОП, необхідно відзначити, що в Кривому Розі очікується зменшення чисельності населення близько до 638 тисяч осіб у 2017 році, а також коливання частки населення непрацездатного віку. Це посилить податкове навантаження на людей працездатного віку, яким доведеться утримувати більшу кількість осіб, що не працюють, а також вплине на баланс доходів і видатків міського бюджету.

- Які маєте думки щодо економічного прогнозу, розробленого РЕОП?

- Я можу впевнено сказати, що реальні дані стану економіки міста дисонують з прогнозованими на 2014 рік. Причина - неочікувана зміна влади в країні, зміна політичного курсу. Все це неможливо було спрогнозувати при розробці бюджету міста.

- Прогноз на 2016–2017 роки буде більше відповідати реальному економічному стану, бо почнеться відновлення економіки. Що ви можете запропонувати, щоб у подальшому виключити таку невідповідність прогнозів?

- Прогноз бюджету міста формувався на результатах економічного та демографічного прогнозів для міста, але ці моделі не враховують політичної ситуації, хоча політичний курс має величезний вплив на економіку. На мою думку, необхідно включити політичну модель у процес розробки бюджету міста для того, щоб у подальшому враховувати політичні зміни у країні, плануючи бюджет.

- У чому полягає важливість застосування бюджетного прогнозування при розробці бюджету?

- Важливо, що бюджетне прогнозування спрямоване на зменшення соціальної нерівності, досягнення ефективного виконання державних витрат, закладених у програмах економічного та соціального розвитку, реалізації програм економічного зростання.

- На які соціально-економічні процеси орієнтується модель бюджетного прогнозування Кривого Рогу?

- На зростання доходів населення, зниження рівня безробіття, позитивну динаміку зростання інвестицій та внутрішнього валового продукту, запровадження сучасних технологій на виробництві і підвищення продуктивності праці.

- Які найбільш важливі принципи бюджетного прогнозування та планування використовуються при розробці бюджету міста?

- Найбільш важливі з них - принципи науковості, диференційного підходу до об’єктів прогнозування, адекватності планування та прогнозування реальним економічним умовам та можливостям населення, пропорційності розвитку державного та приватного секторів економіки. Варто зазначити, що модель, розроблена Проектом РЕОП, відповідає усім цим принципам, тому може повною мірою використовуватися містом як інструмент бюджетного планування.

Тетяна Дрєєва, "Червоний гірник".

 

0 коментарів

Останні записи в блогах