Що робити, якщо вам надають неякісні комунальні послуги?

26.03.2018, Комуналка
Друкувати

Кожен з нас може зіштовхнутись з незадовільним опаленням, перепадами напруги, затопленням Квартира тощо. Що робити, якщо потрібно оскаржити дії постачальника, добитись перерахунку нарахованих платежів? Складати акт-претензію. Повідомляє Управління благоустрою та житлової політики

Нормативно-правова база

1. Закон України “Про захист прав споживачів”.

2. Закон України “Про житлово-комунальні послуги”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 970 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі».

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 №630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».

Договір про надання комунальних послуг

* Договір потрібно зберігати.

* Його потрібно виконувати в частині своєчасної сплати за отримані послуги.

* У разі ненадання або неякісного надання комунальних послуг за договірними зобов'язаннями захищати свої інтереси можна в судовому порядку, вимагаючи поновлення послуг, здійснення перерахунку за недоотримані послуги.

Збираймо докази для суду

Для поновлення надання послуг та здійснення перерахунку потрібно правильно збирати докази та фіксувати їх у відповідних документах:

* договір про надання послуг;

* -фото, -відео; покази свідків;

* акт-претензія;

* квитанція про сплату за комунальні послуги.

Як скласти акт-претензію?

1. У разі виникнення обставин, які потребують складання акта-претензії, звертайтесь до підприємства-постачальника послуг письмово з проханням здійснити обстеження. Свою письмову заяву оформлюйте в двох примірниках і потурбуйтесь, щоб на другому примірнику вам проставили примітку (підпис відповідальної особи, ПІБ, дату) про те, що ваше звернення прийнято.

2. Не марнуючи час, належним чином зафіксуйте обставини, до яких призвело ненадання або неякісне надання комунальних послуг, безвідповідальні дії сусідів (якщо це затоплення — фотографуйте пошкоджену техніку, стіни).

3. Перед виходом представників підприємства-надавача послуг вони мають повідомити вас. Потурбуйтесь, щоб в обстеженні взяли участь і ваші сусіди (не менше 2-х свідків).

4. В акті-претензії зазначаються:

* дата складання акта-претензії;

* найменування і поштові реквізити виконавця, якому претензія пред'являється, прізвище, ім'я та по батькові заявника претензії (споживача);

* реквізити договору, відповідно до якого пред'явлено претензію;

* обставини (порушення), на підставі яких пред'явлено претензію:

* види послуг, що не надавалися або надавалися неналежним чином;

* кількість послуг, що не надавалися або надавалися неналежним чином;

* якість наданих послуг (відхилення показників від нормативних);

* за можливістю докази, що підтверджують ці обставини;

* термін порушень;

* вимога здійснення перерахунку за неотримані (неякісні) послуги або інші вимоги заявника (за можливістю з посиланням на нормативні акти);

* перелік документів, що додаються до претензії;

* підпис, прізвище, ім'я та по батькові, адреса споживача;

* посада, підпис, прізвище представника виконавця або за неприбуття підписи, прізвища, ім'я та по батькові, адреси ще двох споживачів.

Акт складається у 2-х примірниках.

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі, зазначивши свої адресу, ПІБ, підпис.

5. У разі незгоди зі змістом акта, потрібно зазначити це на документі. Якщо представник виконавця відмовляється підписати акт, то запропонуйте йому зробити про це відповідний запис у акті, а у випадку відмови — зафіксуйте цей факт разом із підписами інших споживачів.

6. Один акт-претензію передайте в канцелярію підприємства-постачальника послуг під розписку. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами підприємства у журналі реєстрації актів-претензій. Підприємство зобов'язане розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про його задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. Вимагайте письмову відповідь-відмову.

У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді, вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг.

7. Якщо упродовж трьох днів реакції на ваш акт-претензію не надійшло, ви можете звертатись до з позовом до суду і вимагати перерахунку вартості послуг, усунення завданої шкоди, компенсації. Паралельно направте скаргу на дії підприємства-надавача послуг до органу місцевої влади. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

У випадку отримання офіційної відмови у задоволенні вимог щодо перерахунку, ви маєте право оскаржити дане рішення у судовому порядку. Основою доказової бази у справі слугуватимуть договір про надання відповідних послуг та належним чином складений акт-претензія, тому одразу відповідально поставтеся до його складання.

ЗРАЗОК

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про неналежне надання або ненадання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення

_____________ _______________ 20 __ р. (назва населеного пункту) (дата складення)

Згідно з договором № __________________________________________________________

споживач ________________________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

висловлює претензії виконавцю щодо якості надання послуг ________________________________________________________________ (види послуг)

за відхилення ____________________________________________________

(види порушень, кількісні та/або якісні показники надання послуг

________________________________________________________________ (згідно з умовами договору)

________________________________________________________________

період порушень ________________________________________________________________

з _____________________ 20 __ р. до _________________ 20 __ р.

період порушень ________________________________________________________________

з _____________________ 20 __ р. до __________________ 20__ р.

У зв'язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг, зробити перерахунок розміру плати за неналежно надані або ненадані послуги та сплатити неустойку споживачам згідно з умовами договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення. Інші умови: ________________________________________________________________

Цей акт склали

виконавець ___________________ споживач ___________________________ (посада, підпис, прізвище, ім'я та по

батькові)

(прізвище, ім'я та по батькові) ________________________________________________________________

адреса _______________________ адреса __________________

телефон ______________________ телефон ________________

________________ _____________ (підпис) (підпис)

М.П.

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Тому до акта слід додати такі реквізити:

Споживач, що проживає у будинку

№ __________ кв. __________ (прізвище, ім'я та по батькові) ________(підпис)

Споживач, що проживає у будинку

№ __________ кв. _________ (прізвище, ім'я та по батькові) ________(підпис)

 

Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

Щоб звернутись до суду, пам'ятайте:

- споживач не сплачує судовий збір у справах щодо захисту своїх прав в судах першої інстанції;

- для звернення до суду потрібна належним чином підготовлена позовна заява (у тому числі — акт-претензія та договір);

- для підготовки позову:

1) скористайтесь зразками позовних заяв;

2)звертайтесь до юристів, які надають платні послуги або до правозахисних громадських організацій;

3) звертайтесь до центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, де соціально незахищеним верствам населення може бути призначено адвоката за рахунок держави (малозабезпеченим, особам з інвалідністю, ветеранам війни, переселенцям тощо).

Отримати безоплатну первинну правову допомогу, дізнатись адресу найближчого центру або бюро правової допомоги можна за телефоном 0-800-213-103.

Як відстоювати належну якість надання комунальних послуг?

Крок 1

Написати письмове повідомлення про те, що послуги надаються неналежної якості, на ім'я керівника підприємства (управителя), яке надає послуги. Письмове повідомлення варто направляти в такий спосіб:

1. Листом з повідомленням про вручення.

2. Особисто, запросивши в канцелярії відмітку про отримання на вашій копії.

До листа можна додати докази: фото, відео, свідчення свідків, акт-претензію.

Якщо ви не знаєте, куди направляти повідомлення, або дізнайтесь про це у відділах ЖКГ, або направляйте звернення в декілька установ.

Крок 2

При незадовільній відповіді (у разі якщо вона підтвердить порушення прав) слід звертатись до вищого керівництва або контролюючих органів.

Звернення можна направляти:

- листом з повідомленням про вручення (обов'язково) на адресу органу;

-нарочно (віддати листа з проставленням відміткии про отримання);

- електронною поштою (лист має бути підписаним та відсканованим, адреси виконкомів та інших установ шукайте на офіційних веб-сайтах);

- через електронні ресурси Урядовий контактний центр, Криворізький ресурсний центр.

Крок 3

Після отримання відповіді і неусуненні недоліків слід звертатись до суду для оскарження дій або бездіяльності відповідних органів, які не надають послуги, передбачені договором, або надають їх не в повному обсязі (неналежної якості).

Електронні ресурси

http://ukc.gov.ua/login/ - УРЯДОВИЙ КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР (гаряча лінія 1545);

http://e-contact.dp.gov.ua - Центр прийому звернень Дніпропетровської ОДА (гаряча лінія 0-800-505-600);

https://krmisto.gov.ua

Криворізький ресурсний центр. Для того, щоб залишити звернення до органів влади в Кривому Розі використовуйте розділи “Контакт-центр” та “Центр звернень” Криворізького ресурсного центру. На порталі також зібрана інформація про всі служби, установи, організації міста.

Через всі ресурси, а також через https://igov.org.ua — Портал державних послуг iGov - можна направляти звернення за безоплатною первинною правовою допомогою.

Контролюючі органи:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг: 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 19, тел.: (044) 204-48-27 , e-mail: box@nerc.gov.ua pr@nerc.gov.ua

Відділ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Дніпропетровській області (НКРЕКП):

49000, м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 17А, тел. (056)745-46-55, e-mail: energo.dp@newline.net.ua

Криворізьке відділення інспекції Держенергонагляду у Дніпропетровській області:

50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 1.

Міністерство палива та енергетики:

01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30

(044) 594-66-05, (044) 531-36-89, електронна пошта: kanc@mev.gov.ua

Органи із захисту прав споживачів

Головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській

області: 49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39 а, тел.: (056) 770-83-22, (068)658-80-99, e-mail: gudpss@dp.consumer.gov.ua

Відділ з питань захисту прав споживачів виконкому Криворізької міської ради: пл. Молодіжна, 1, каб. 115, тел.493-04-76 (прийомні дні - пн., чтв., 9.00-12.00, 13.00-16.00).

0 коментарів

Останні записи в блогах