Відкритий лист делегатів конференції трудового колективу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

16.06.2014, Соціум
Друкувати

Шановний Петре Олексійовичу!

Вітаємо Вас з обранням волею українського народу Президентом України! Бажаємо Вам плідної праці, наснаги та сил у цей нелегкий для нашої країни час. Маємо надію, що з Вашим обранням зросте авторитет України у світі та відновиться довіра суспільства до державної влади.

У своїй першій президентській промові на інавгурації Ви наголошували на дуже важливих речах, зокрема на тому що: «Наявність роботи – це те, що дає людині можливість жити безбідно. Що може втішати людину більше, як праця та гідна зарплата за неї? Робочі місця мають організовувати підприємці. А от справа глави держави – це забезпечення таких умов, коли ніхто і ніщо не заважає працювати. Держава цінуватиме вклад роботодавця та платника податків в економіку та соціальну сферу. Забезпечення людей роботою та гідною оплатою – це перша гарантія внутрішнього миру та національної безпеки. Хоча управління економічними процесами належить до компетенції  вільного ринку або Уряду, Президент як гарант Конституції зобов’язаний забезпечити умови для інноваційної економіки та соціальної справедливості».

Саме з метою забезпечення соціальної справедливості, внутрішнього миру та зростання вкладу в економіку країни, звертаємося до Вас від імені 29-тисячного трудового колективу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з проханням посприяти вирішенню критичної ситуації, що склалася на нашому підприємстві.

28.10.2005 між Фондом державного майна України та „Міттал Стіл Німеччина ГмбХ” (Mittal Steel Germany GmbH) був укладений договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ „Криворіжсталь”. Індійський мільярдер Лакшмі Міттал придбав прибуткове, високорентабельне, містоутворююче підприємство, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, з чисельністю персоналу більше 57 тисяч осіб.

Згідно з умовами договору купівлі-продажу пакету акцій покупець зобов’язався забезпечити виконання чітко визначених фіксованих умов конкурсу в економічній, інноваційно-інвестиційній, соціальній та природоохоронній діяльності. Ці умови були встановлені та включені в договір купівлі-продажу згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 № 322-р „Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ „Криворізький гірничо-металургійний комбінат „Криворіжсталь”.

Однією із фіксованих умов конкурсу був передбачений обов’язок покупця щодо збереження штатної чисельності персоналу, що була досягнута станом на 01 липня 2005 року, протягом п’яти років після укладання договору купівлі-продажу. Станом на 01.07.2005 чисельність працюючих на підприємстві складала 57 159 чоловік, а станом на 01.07.2010 – вже 37 185 чоловік. За 5 років чисельність працівників зменшилась майже на 20 000. На теперішній час на підприємстві залишилося близько 29 тисяч працюючих. І зараз власник продовжує постійно здійснювати реорганізації та ліквідації структурних підрозділів підприємства та необґрунтовано скорочувати робочі місця, втілюючи в життя проект «Рух до майбутньої організації», розроблений The Boston Consulting Group (BCG), згідно з яким поточна стратегія передбачає зниження чисельності персоналу з 28 156 до 12 600 осіб до кінця 2017 року. Скорочення персоналу здійснюється на фоні відсутності істотного покращення умов і організації праці, модернізації виробництва та поновлення технологічного обладнання, що призводить до росту інтенсивності праці. Навантаження на тих працівників, що залишилися, значно зросло, а доплата за виконання ними функцій звільнених працівників не здійснюється, оскільки штатні одиниці останніх скорочені. Люди живуть у постійному страху залишитись без роботи і коштів для існування. Соціальна напруга у колективі досягла критичної величини.

Особливо важкою ситуація стала після девальвації гривні та значного зростання вартості споживчого кошика для населення і підвищення тарифів на комунальні послуги. Знецінення гривні на 40-45% призвело до загального зниження рівня доходів населення, і в тому числі, працівників ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому, девальвація національної валюти як найкраще відбивається на фінансових результатах підприємств-експортерів, яким є ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Питома вага продукції, що реалізується на експорт за валюту, в загальному обсязі реалізації підприємства складає близько 80%. Конвертуючи валютну виручку, що надходить на валютні рахунки переважно в доларах США та євро, за продукцію, яка експортується підприємством більш як в сто країн світу, підприємство отримує гривні більше рівно на стільки, на скільки вона знецінилася. При цьому, заробітна плата працівникам підприємства не підвищується, і її питома вага в собівартості продукції, відповідно, знижується.

За даними фінансової звітності підприємства за 2013 рік чистий дохід (виручка) від реалізації продукції склав 28,25 млрд. грн. Тільки у 2013 році власником за рахунок курсових різниць накопичено 937,7 млн. грн. За інформацією директора департаменту з персоналу для підвищення тарифів і окладів персоналу підприємства на 20 % необхідно 30 млн. дол. США або 354 млн. грн., що складає 39% від суми позитивної курсової різниці. Доцільним та соціально справедливим було б мільярдеру Лакшмі Мітталу поділитися доходом, який він отримав, не зазнавши жодних матеріальних та фінансових витрат, з працівниками, руками яких створюється прибуток для нього.

Відмову у підвищенні заробітної плати адміністрація підприємства аргументує наявністю збитків у 2012 році у розмірі 2,9 млрд. грн. та 1,5 млрд. грн. – у 2013 році. При цьому адміністрація не наголошує на тому, що показники збитків збільшилися, зокрема, у зв’язку з переходом компанії у 2012 році на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), за якими змінився порядок оцінки активів.

Розмір нерозподіленого прибутку по підприємству на кінець 2013 року становив 26,62 млрд. грн., який власник витрачає лише на покриття збитків. Маючи нерозподілений прибуток, власник збагачує лише себе, забуваючи при цьому виплачувати дивіденди працівникам – акціонерам підприємства.

Виникає питання, чи дійсно підприємство має збитки, які воно декларує? Чи штучно завищує собівартість продукції з метою ухилення від сплати податків? Питання: «Як з високорентабельного підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» перетворилося на збиткове?» повинне стати предметом перевірок контролюючих органів. Для отримання відповіді на ці питання доцільно провести детальну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства, проаналізувати у кого та за якими цінами підприємство закуповує матеріали, сировину, обладнання та комплектуючі вироби до нього, які компанії та на які суми надають послуги підприємству, за якими цінами і кому воно реалізує готову металопродукцію та сировину, як це впливає на собівартість продукції.

09.04.2014 профспілковий комітет ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» звернувся до роботодавця з вимогою підвищити заробітну плату працівникам підприємства та почав процес переговорів з адміністрацією підприємства з цього питання.

11.04.2014 відбулася конференція трудового колективу підприємства, на якій була висунута вимога до роботодавця про підвищення заробітної плати працівникам підприємства.

22.04.2014 голова Дніпропетровської облдержадміністрації Коломойський Ігор Валерійович закликав керівників і власників підприємств, і в першу чергу великих містоутворюючих підприємств області, не допускати зниження життєвого рівня працівників шляхом підвищення їхніх заробітних плат не менше ніж на 20%. Цей заклик було проігноровано власником підприємства.

У зв’язку з тим, що після 6 раундів переговорів адміністрація підприємства так і не підвищила заробітну плату, 22.05.2014 спільний представницький орган профспілок, що діють на підприємстві, пред’явив роботодавцю вимогу про підвищення з 01.05.2014 тарифів та окладів працівників підприємства не менше ніж на 20%.

Однак, генеральний директор підприємства видав наказ від 27.05.2014 про підвищення тарифів та окладів лише на 6%, що обурило трудовий колектив.

З 03.06.2014 трудовий колектив підприємства 9 разів виходив на акції протесту проти політики власника з вимогами щодо підвищення заробітної плати, припинення скорочення робочих місць, виконання колективного договору та галузевої угоди. І жодного разу до трудового колективу не вийшов ні генеральний директор, ні директор департаменту з персоналу, ні будь-хто інший з представників роботодавця.

12.06.2014 конференція трудового колективу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» затвердила вимоги найманих працівників до роботодавця (виписка з протоколу конференції трудового колективу, що містить зазначені вимоги, та копія постанови конференції додаються). У разі незадоволення роботодавцем у триденний термін колективних вимог уповноважений представницький орган найманих працівників прийме рішення про незгоду з рішенням роботодавця та вступ у колективний трудовий спір, про що повідомить Національну службу посередництва і примирення, утворену Президентом України. У разі ухилення роботодавця від примирних процедур, у тому числі шляхом оскарження розпорядження Національної служби посередництва і примирення, буде розпочато страйк, як крайній засіб вирішення колективного трудового спору.

Соціальна напруга в колективі викликана політикою власника, яку реалізує генеральний директор Поляков Артем Ігоревич. Саме цей директор вперше за історію існування підприємства відмовився погоджувати соціальні кошториси з профспілкою, нехтуючи інтересами трудового колективу. Під керівництвом генерального директора, який є росіянином:

- здійснювалися поставки продукції в Росію по демпінговим цінам, в результаті чого в кінці 2013 року Митний союз почав антидемпінгове розслідування;

- були передані функції з надання послуг з харчування російській компанії ТОВ «КорпусГруп Комтек», в результаті чого був ліквідований структурний підрозділ підприємства чисельністю 582 особи, із яких звільнено за скороченням штату більше 100 працівників;

- був залучений російський банк ПАТ «Дочірній банк Ощадбанку Росії», який допустив несанкціоноване зняття грошових коштів з зарплатних карт працівників підприємства, та проігнорована вимога профспілки про розірвання договору з даним банком;

- було допущено невиконання умов колективного договору та галузевої угоди.

Крім того, генеральним директором не виконуються умови підписаного ним же Меморандуму про порозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу України від 14.06.2013, згідно з яким він зобов’язався сприяти збереженню професійного складу підприємств, уникати необґрунтованого скорочення робочих місць, сприяти збереженню та створенню нових робочих місць, сприяти стабільному підвищенню рівня заробітної плати, збереженню інших соціальних гарантій для працівників відповідно до колективних договорів та положень галузевої угоди.

Власником безжально та недбало використовуються надра, які відповідно до ст. 13 Конституції України є об’єктами права власності українського народу. Видобуток руди здійснюється з порушенням затвердженої гірничої програми. Залізорудний концентрат у великих обсягах вивозиться потягами за межі країни.

Діяльність підприємства негативно впливає на екологію міста.

До теперішнього часу власником не виконані всі інвестиційні зобов’язання за договором купівлі-продажу пакету акцій. Фонд державного майна України, діючи поза межами наданих йому повноважень, тричі вносив зміни до договору купівлі-продажу пакету акцій, необґрунтовано подовжував строки виконання зобов’язань, чим неправомірно змінив фіксовані умови конкурсу та сприяв невиконанню покупцем прийнятих на себе інвестиційних зобов’язань та зменшенню обсягу відповідальності покупця за їх невиконання, що, в свою чергу, є порушенням вимог п. 134 Програми приватизації та п. 1.6 Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, а також свідчить про можливу небезсторонність (упередженість) та недобросовісність посадових осіб Фонду державного майна України.

В 2010 році проведеною Генеральною прокуратурою України перевіркою було встановлено, що договір № 230 від 14.05.2009 про внесення змін до договору купівлі-продажу пакету акцій не відповідає вимогам законодавства, укладений без узгодження з Кабінетом Міністрів України та без залучення до його укладення Первинної організації ПМГУ ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". У зв’язку з цим Генеральною прокуратурою України 13.07.2010 до Господарського суду міста Києва був пред`явлений позов про визнання вказаного договору недійсним. Однак, після цього пройшла зустріч екс-президента Януковича В.Ф. і Лакшмі Міттала, після якої Генеральна прокуратура відмовилася від позову. Зважаючи на цей факт, та вже знаючи методи діяльності Януковича В.Ф., вважаємо, що потрібна повна перевірка виконання інвестиційних зобов’язань та законності дій посадових осіб Фонду державного майна України, які вносили зміни в фіксовані умови конкурсу без погодження з Кабінетом Міністрів України та без залучення профспілки.

Пунктом 34 договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь» передбачено, що у разі невиконання покупцем зобов’язань за договором та недотримання наданих заяв та гарантій продавець має право в установленому законодавством порядку порушити питання про його розірвання та повернення пакету акцій у державну власність, а також вимагати відшкодування в повному обсязі будь-яких збитків (включаючи неодержані доходи та упущену вигоду, тощо).

Знаючи, що Ви, шановний Петре Олексійовичу, є прихильником європейського вибору, можливо Ви використаєте досвід Президента Франції Франсуа Олланда, який у подібній проблемній ситуації на підприємстві «АрселорМіттал Флоранж» з метою забезпечення функціонування підприємства та збереження робочих місць презентував Лакшмі Мітталу різні варіанти збереження виробництва та зайнятості працівників, в тому числі і націоналізацію підприємства. Саме втручання Президента Франції дозволило зберегти виробництво та робочі місця працівників «АрселорМіттал Флоранж».

Представники Первинної організації Профспілки трудящих металургійної та гірничодобувної промисловості України ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» готові надати всі необхідні документи та правове обґрунтування щодо зазначених вище питань, приймати участь у нарадах, перевірках, тощо.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас, шановний Петре Олексійовичу:

1) посприяти вирішенню вищеописаної критичної ситуації, що склалася на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», та виконанню роботодавцем вимог найманих працівників, особливо щодо підвищення рівня заробітної плати та збереження робочих місць працівників підприємства;

2) посприяти проведенню відповідними контролюючими органами детальної перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства щодо підтвердження реальної прибутковості/збитковості ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»;

3) створити урядову комісію з перевірки стану виконання умов конкурсу, включених в договір купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "Криворіжсталь" № КПП–497 від 28.10.2005, та провести перевірку стану їх виконання, залучивши до участі у вказаній перевірці представників Первинної організації Професійної спілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг”;

4) у разі підтвердження невиконання покупцем зобов’язань за договором № КПП–497 від 28.10.2005 та недотримання ним наданих заяв та гарантій порушити питання про його розірвання та повернення пакета акцій у державну власність.

Додатки: 1. Виписка з протоколу конференції трудового колективу

ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” від 12.06.2014.

2. Копія постанови конференції трудового колективу

ПАТ „АрселорМіттал Кривий Ріг” від 12.06.2014.

 

За дорученням конференції трудового колективу
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
 
З повагою,
Голова конференції трудового колективу
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Ю.В. Бобченко

 

 

0 коментарів

Останні записи в блогах