зодіак

+16 +28°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+17 +29°С буде на термометрах сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +20 +30°С.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки +22 +27°С

+20 +32°C буде на термометрах сьогодні.

+19 +28°С буде на термометрах сьогодні.

+14 +25°С буде на термометрах сьогодні.

+16 +26°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки від +15 до +19°С.

+16 +25°С буде на термометрах сьогодні.

+12 +25°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+14 +21°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+12 +24°С буде на термометрах сьогодні.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки від +9 до +23°С.

+15 +24°С буде на термометрах сьогодні.

+12 +21°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+12 +24°C буде на термометрах сьогодні.

+14 +23°С буде на термометрах сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +17 +22°С.

Температура повітря сьогодні становитиме +16 +27°С.

Температура повітря сьогодні становитиме +16 +27°С.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки від +17 до 23°С.

Температура повітря сьогодні становитиме +17 +25°С.

+14 +22°С буде на термометрах сьогодні.

+15 +27°C покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+16 +26°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +16 +26°С.

+16 +30°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+19+29°C покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +17 +27°С.

Останні записи в блогах