зодіак

+15 +27°С буде на термометрах сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +16 +27°С.

+17 +27°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+16 +22°C покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+16 +28°C покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +14 +25°С.

+8 +21°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки від +12 до +19°С.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки +13 +20°С.

Температура повітря сьогодні становитиме +6 +17°С.

+5 +17°C буде на термометрах сьогодні.

+3 +14°С буде на термометрах сьогодні.

+11 +14°С буде на термометрах сьогодні.

+11 +18°С буде на термометрах сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +8 +20°С.

+12 +19°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +9 +17°С

Температура повітря сьогодні становитиме +7 +17°С.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки +9 +19°С.

+9 +21°C покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

+8 +19°C буде на термометрах сьогодні.

+7 +16°C буде на термометрах сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +6 +12°С.

+4 +14°С буде на термометрах сьогодні.

+10 +20°С покажуть стовпчики термометрів сьогодні.

Температура повітря сьогодні становитиме +1 +17°С.

+1 +11°C буде на термометрах сьогодні.

+3 +13°С буде на термометрах сьогодні.

Стовпчики термометрів сягнуть позначки від -4 до +10°С.

- 2 +6 °С буде на термометрах сьогодні.

Останні записи в блогах